Trong quá trình thuê loa, nếu loa phát sinh lỗi, quý khách gọi hotline 0931.42.42.86 để thông báo.

Nhân viên kỹ thuật sẽ gọi lại để hướng dẫn cách khắc phục.