fbpx

thue-loa-keo-thu-duc-malata-m-15MD

Malata 15MD là dòng loa kẹo kéo cho công suất lên đến 600W, bass 15inch do đó phù hợp với các sự kiện lớn.

Malata 15MD là dòng loa kẹo kéo cho công suất lên đến 600W, bass 15inch do đó phù hợp với các sự kiện lớn.

Malata 15MD là dòng loa kẹo kéo cho công suất lên đến 600W, bass 15inch do đó phù hợp với các sự kiện lớn.

Trả lời

Gọi 0961525286

+ +