fbpx

cach-ve-sinh-loa-keo 7

Khi vệ sinh loa kéo, hãy nhẹ nhàng nhất có thể và sử dụng vải mềm để tránh ảnh hưởng đến chất lượng của loa kéo sau khi vệ sinh bạn nhé.

Khi vệ sinh loa kéo, hãy nhẹ nhàng nhất có thể và sử dụng vải mềm để tránh ảnh hưởng đến chất lượng của loa kéo sau khi vệ sinh bạn nhé.

Khi vệ sinh loa kéo, hãy nhẹ nhàng nhất có thể và sử dụng vải mềm để tránh ảnh hưởng đến chất lượng của loa kéo sau khi vệ sinh bạn nhé.

Trả lời

Gọi 0961525286

+ +