fbpx

thue-loa-karaoke-di-dong-quan-10-1

Công suất cho biết mức điện năng tối đa mà chiếc loa tiêu thụ trong 1 giờ, đơn vị là watts, ký hiệu là W.

Công suất cho biết mức điện năng tối đa mà chiếc loa tiêu thụ trong 1 giờ, đơn vị là watts, ký hiệu là W.

Công suất cho biết mức điện năng tối đa mà chiếc loa tiêu thụ trong 1 giờ, đơn vị là watts, ký hiệu là W.

Gọi 0961525286

+ +