fbpx

loa-keo-karaoke-malata-15md 2

Sản phẩm có âm thanh vang dội, đã tai với công suất lớn phù hợp với các sự kiện ngoài trời.

Sản phẩm có âm thanh vang dội, đã tai với công suất lớn phù hợp với các sự kiện ngoài trời.

Sản phẩm có âm thanh vang dội, đã tai với công suất lớn phù hợp với các sự kiện ngoài trời.

Gọi 0961525286

+ +