fbpx

thue-loa-keo-tay-quan-tan-binh-3

Các nút chỉnh âm lượng tổng thể của loa kéo có tác dụng giữ độ cân bằng của âm lượng micro và nhạc.

Các nút chỉnh âm lượng tổng thể của loa kéo có tác dụng giữ độ cân bằng của âm lượng micro và nhạc.

Các nút chỉnh âm lượng tổng thể của loa kéo có tác dụng giữ độ cân bằng của âm lượng micro và nhạc.

Gọi 0961525286

+ +