Dòng Tiền Tự Do (FCF) Là Gì? Công Thức Tính Và Ví Dụ Chi Tiết

Dòng tiền tự do là gì? Tính toán dòng tiền tự do đóng vai trò gì trong hoạt động tài chính, bán hàng và sản xuất của công ty? Trong bài viết hôm nay, chúng tôi sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ nội dung này nhé!

Dòng tiền tự do (FCF) là gì? Công thức tính và ví dụ

Dòng tiền tự do là gì?

Dòng tiền tự do là số tiền doanh nghiệp còn lại sau khi thanh toán tất cả các chi phí cần thiết để tiếp tục hoạt động, bao gồm tiền thuê nhà, cơ sở vật chất, thiết bị, tiền lương trả cho nhân viên, lao động, thuế và hàng tồn kho còn lại.

Các doanh nghiệp tính toán dòng tiền sẵn có để lập kế hoạch kinh doanh quan trọng, chẳng hạn như nên mở rộng hay đầu tư theo cách giảm chi phí hoạt động. Các nhà đầu tư sử dụng tính toán dòng tiền tự do để kiểm tra gian lận kế toán. Dòng tiền tự do cũng đặt ra câu hỏi liệu nó có nên được phân phối dưới hình thức mua lại cổ phiếu hay trả cổ tức cho nhà đầu tư hay không.

Công thức tính dòng tiền tự do

Dòng tiền tự do được tính theo công thức sau:

 Dòng tiền tự do = Dòng tiền hoạt động - Chi tiêu vốn - Vốn lưu động ròng

Trong đó:

Dòng tiền hoạt động : Có thể xác định theo 2 cách:

 Dòng tiền hoạt động = EBIT (1-t) + Khấu hao và chi phí không dùng tiền mặt

Hoặc

 Dòng tiền hoạt động = Thu nhập ròng + Tiền lãi (1-t) + Khấu hao và chi phí không dùng tiền mặt

Trong đó EBIT là thu nhập trước lãi vay và thuế.

Vốn lưu động ròng

 Vốn lưu động ròng = Vốn lưu động năm hiện tại - Vốn lưu động năm trước

Vốn lưu động trong năm = Khoản phải thu + Hàng tồn kho – Khoản phải trả

Chi phí vốn

Chi phí vốn được nhóm lại với nhau trên bảng cân đối kế toán hoặc báo cáo lưu chuyển tiền tệ hoặc cả hai.

Capex trong một năm = PPE của năm hiện tại – PPE của năm trước + Khấu hao và khấu hao

Trong đó PPE là viết tắt của Thuộc tính, Nhà máy và Thiết bị

Ví dụ về dòng tiền tự do

Công ty A có dòng tiền hoạt động là 50.000 USD và chi phí vốn trong năm là 30.000 USD. Vốn mạng trong năm là 5.000 USD.

Áp dụng công thức ta có:

 Dòng tiền tự do = 50.000 USD - 30.000 USD - 5.000 USD = 15.000 USD

Ý nghĩa của dòng tiền tự do

Dòng tiền tự do được sử dụng để ước tính hiệu suất của bất kỳ doanh nghiệp nào. Nó cho thấy hiệu quả tài chính của công ty và liệu dòng tiền hiện tại có đủ để hỗ trợ việc mở rộng trong tương lai hay không. Dòng tiền tự do cũng cho các nhà đầu tư biết rằng công ty có đủ tiền mặt để giảm nợ, tài trợ cho việc mở rộng trong tương lai, trả cổ tức cho nhà đầu tư hoặc mua lại cổ phiếu, v.v.

Nếu dòng tiền tự do âm trong nhiều năm, điều này cho thấy công ty không thể sử dụng chi phí vốn một cách hợp lý. Ông cũng cho rằng vốn lưu động không được quản lý hợp lý, ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận. Nó cũng cung cấp cái nhìn sâu sắc về các xu hướng, chẳng hạn như liệu các khoản phải thu và phải trả có được quản lý hiệu quả hay không.

Dòng tiền tự do cũng là một tiêu chí quan trọng được sử dụng để định giá toàn bộ công ty.

Dòng tiền tự do cũng được các nhà đầu tư sử dụng làm chỉ báo giá cổ phiếu. Các nguyên tắc cơ bản cơ bản là liệu công ty có thể tạo ra đủ tiền mặt cho hoạt động của mình hay không. Do đó, nếu một công ty cụ thể có dòng tiền cao hoặc cải thiện qua nhiều năm, nhưng cổ phiếu của nó bị định giá thấp hoặc có chênh lệch thì công ty đó đáng đầu tư vì thị trường không tính đến hoạt động hiệu quả của công ty. .

Trên đây là toàn bộ nội dung liên quan đến chủ đề dòng tiền tự do. Hy vọng bài viết này sẽ trở thành nguồn thông tin hữu ích cho bạn đọc. Mời bạn vào chuyên mục Kế toán tài chính để cập nhật các bài viết mới từ chúng tôi .

Bài viết liên quan