Kiểu Dữ Liệu Double Trong C++ Là Gì? Những Thông Tin Cần Biết

Trong bài viết này, chúng toi sẽ giúp các bạn tìm hiểu mọi thứ về kiểu dữ liệu double trong ngôn ngữ C++, từ định nghĩa, cú pháp khai báo, cách thức hoạt động cho đến các quy tắc và quy định sử dụng với nó. Ví dụ để bạn có thể dễ dàng tham khảo và hiểu rõ hơn về điều này.

Kiểu dữ liệu double trong C++

Kiểu dữ liệu double trong C++ là gì?

C++ double là kiểu dữ liệu có mục đích chung được trình biên dịch sử dụng nội bộ để xác định và lưu trữ bất kỳ kiểu dữ liệu có giá trị số nào, đặc biệt là các giá trị thập phân. Kiểu dữ liệu kép trong C++ có thể là cả phân số và số nguyên. Các loại giá trị kiểu dữ liệu thập phân này có thể chứa các số dài tới 15 chữ số và có thể đứng trước dấu thập phân hoặc đặt sau dấu thập phân. Kiểu dữ liệu double được các lập trình viên sử dụng nhiều nhất so với kiểu float và thường được giữ làm kiểu dữ liệu mặc định khi làm việc với các số có nhiều chữ số thập phân.

Cú pháp: Kiểu dữ liệu double trong C++ có cú pháp như sau: double var_name;

Cách hoạt động của kiểu dữ liệu double trong C++

  • Kiểu dữ liệu double trong C++ có cách làm việc thú vị được hầu hết các lập trình viên sử dụng và lựa chọn.
  • Kiểu dữ liệu double chủ yếu có thể chứa các giá trị từ 15 đến 16 chữ số, là kiểu dữ liệu dấu phẩy động 64 bit và do đó có thể được sắp xếp theo định dạng khi khai báo và khởi tạo với các giá trị giá trị thập phân như đã đề cập.
  • Phạm vi kiểu dữ liệu có thể thay đổi với các giá trị từ 0 × 10 −345 đến 1,7 × 10 308
  • Đôi khi có quan niệm sai lầm rằng một float có một giá trị và có thể chứa nhiều giá trị float, nhưng khi xem xét tối ưu hóa và tốc độ, các lập trình viên lại chọn giá trị kép.
  • Ưu tiên sẽ là sử dụng kiểu dữ liệu kép khi có nhu cầu xử lý số thập phân lớn.

Quy tắc và quy định sử dụng double trong C++

Không có quy tắc hoặc quy định cụ thể nào khi sử dụng double làm kiểu dữ liệu trong C++, nhưng việc tuân theo các quy tắc và quy định nhất định sẽ giúp chương trình của bạn dễ hiểu và linh hoạt hơn nhiều:

  • Kiểu dữ liệu double phải có độ chính xác gấp 2 lần so với kiểu dữ liệu float, nghĩa là nó phải có độ chính xác là 15 chữ số thập phân so với kiểu dữ liệu float có 7 chữ số thập phân.
  • Định dạng cấu trúc của 15 chữ số thập phân được tính như sau, trong đó double có 52 bit mantissa và +1 bit ẩn, giống như (log 2^53)/log(10) = 15,95 chữ số. (có nghĩa là khoảng 15 đến 16 chữ số).
  • Khi kiểu dữ liệu float được các lập trình viên sử dụng, trong trường hợp này, độ chính xác xuất hiện dưới dạng lỗi cắt ngắn lớn khi các giá trị được tính toán và lặp lại được sử dụng thường xuyên.
  • Giá trị lớn nhất của float là 3e38, nhưng giá trị của double là khoảng 1,7e308, chứng tỏ thực tế rằng lỗi làm tròn không chính xác như sử dụng float nhưng không phải lúc nào cũng xảy ra.

Ví dụ về sử dụng double trong C++

Ví dụ 1 : Dưới đây là chương trình chuyển đổi nhiệt độ từ độ C sang độ F, sử dụng double.

 #include <iostream> sử dụng không gian tên std; int main() { double c_tmp, f_tmp; cout << "Lấy đầu vào bằng độ C rồi chuyển nó thành giá trị: " ; cin >> c_tmp; f_tmp = (c_tmp * 1.8) + 32; cout << "Nhiệt độ theo độ F: " << f_tmp; trả về 0; }

Kết quả

 Lấy đầu vào bằng độ C, sau đó chuyển đổi nó thành giá trị: 37 Nhiệt độ tính bằng độ F: 98,6

Ví dụ 2: Chương trình thực hiện phép cộng, nhân, chia hai số rồi đưa ra kết quả. Đặc biệt, các số được nhập sẽ sử dụng kiểu double.

 #include <iostream> sử dụng không gian tên std; int main() { double n_1, n_2; cout<<"First_Number để nhập kiểu kép: "; cin>>n_1; cout<<"Second_Number để nhập kiểu kép: "; cin>>n_2; cout<<"Tổng của hai số đã nhập: "<<(n_1+n_2)<<endl; cout<<" Tích hoặc phép nhân của hai số đã nhập: "<<(n_1*n_2)<<endl; cout<<" Kết quả_cho phép chia hai số: " <<(n_1/n_2); trả về 0; }

Kết quả

 First_Number cần nhập kiểu kép: 3.12 Second_Number để nhập kiểu kép: 4.23 Tổng của hai số đã nhập: 7.35 Tích hoặc phép nhân của hai số đã nhập: 13.1976 Kết quả_để chia hai số: 0.737589

Trên đây là toàn bộ những kiến thức về kiểu dữ liệu double trong ngôn ngữ C++ mà các bạn cần nắm vững để áp dụng vào chương trình của mình. Nếu thấy bài viết chúng toi này hay và hữu ích, đừng ngần ngại để lại like, bình luận và chia sẻ với bạn bè để giúp chúng toi phát triển tốt hơn nhé! Chúc may mắn!

Bài viết liên quan