Môi Trường Vĩ Mô Là Gì? Phân Tích Môi Trường Vĩ Mô Chi Tiết

Môi trường vĩ mô và vi mô trong marketing (Macro, Micro Marketing Environment) là những yếu tố, lực lượng xã hội quan trọng tác động đến thị trường và hoạt động marketing của doanh nghiệp cũng như mọi hoạt động trong môi trường vĩ mô và vi mô. Tiếp theo, chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về những yếu tố quan trọng nào bao gồm môi trường vĩ mô, nó có ảnh hưởng gì và bất kỳ doanh nghiệp nào cũng nên lưu ý đến vấn đề này.

Môi trường vĩ mô là gì?

Môi trường vĩ mô trong tiếp thị là tập hợp các môi trường trong đó các yếu tố là các nguồn lực và ảnh hưởng bên ngoài có khả năng tác động và bị ảnh hưởng theo hướng tích cực hoặc tiêu cực hoặc theo hướng tiêu cực. Các hoạt động phân tích môi trường vĩ mô trong hoạt động tiếp thị của một công ty. Khác với các yếu tố môi trường vi mô, môi trường vĩ mô là điều kiện tồn tại trong toàn bộ nền kinh tế chứ không phải ở một ngành, khu vực cụ thể.

Một số đặc điểm của môi trường vĩ mô giúp chúng ta dễ dàng nhận biết bao gồm:

 • Các yếu tố nằm ngoài môi trường vĩ mô thường có mối quan hệ tương tác, hỗ trợ, bổ sung cho nhau để cùng tác động đến hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp.
 • Các yếu tố môi trường vĩ mô như môi trường tự nhiên, công nghệ… thường có tác động gián tiếp đến hoạt động và kết quả chính của công ty.
 • Hầu hết các yếu tố trong phân tích môi trường vĩ mô đều tác động đến tất cả các ngành, mọi lĩnh vực khác nhau của mọi tổ chức kinh doanh.
 • Môi trường vĩ mô ảnh hưởng lớn đến hành vi chi tiêu và đầu tư của người tiêu dùng.
Môi trường vĩ mô là gì? - Các yếu tố ảnh hưởng đến môi trường vĩ mô, vi mô trong marketing

Phân tích môi trường vĩ mô

Môi trường vĩ mô là một lực lượng bên ngoài quan trọng. Nó trực tiếp quyết định môi trường vĩ mô của hoạt động marketing của doanh nghiệp trong toàn ngành, thậm chí toàn bộ nền kinh tế quốc gia. Dựa vào đó, chúng ta có thể phân tích môi trường vĩ mô thông qua các yếu tố sau

Nhân khẩu học

Đây là yếu tố môi trường đầu tiên mà các nhà quản lý hoặc nhà phân tích môi trường vĩ mô trong marketing phải chú ý để phân tích môi trường vĩ mô, đó là dân số, vì dân số tạo ra thị trường. Các nhà tiếp thị cần chú ý khi nghiên cứu sự phân bố dân cư theo địa lý và mật độ dân số, xu hướng nhập cư, phân bổ dân số theo độ tuổi, tình trạng hôn nhân, tỷ lệ sinh, tỷ lệ tử, chủng tộc, cơ cấu tôn giáo.

Những xu hướng thay đổi trong môi trường nhân khẩu học có tác động đặc biệt đáng kể đến doanh nghiệp, ảnh hưởng đến nhu cầu sản phẩm và thay đổi hành vi của người mua, như: thay đổi cơ cấu, tuổi dân số, thay đổi đặc điểm gia đình, thay đổi sự phân bổ dân cư theo địa lý. cơ cấu trình độ học vấn của dân số…

Cơ cấu dân cư có trình độ học vấn cao hơn bao gồm: Đời sống kinh tế, văn hóa, giáo dục được cải thiện tạo nên tỷ lệ dân số có trình độ học vấn cao. Hơn nữa, sự phát triển của công nghệ đã dần làm thay đổi vai trò của máy móc, trí thức trong hoạt động sản xuất kinh doanh, dẫn đến số lượng công dân áo trắng trong cơ cấu phong trào xã hội ngày càng tăng. Sự thay đổi này tạo ra nhu cầu tiêu dùng cao cấp hơn trên thị trường, đòi hỏi nhiều nhu cầu, giải trí, văn hóa và tâm linh hơn trong môi trường vĩ mô tiếp thị.

Kinh tế

Môi trường kinh tế bao gồm các yếu tố ảnh hưởng đến sức mua và thói quen tiêu dùng của khách hàng. Thị trường cần sức mua cũng như người mua. Tổng sức mua phụ thuộc vào thu nhập hiện tại, giá cả, tiết kiệm và tín dụng.

Những người làm việc trong môi trường marketing vĩ mô cần chú ý đến các xu hướng chính trong việc thay đổi doanh thu và mức tiêu dùng của khách hàng. Những thay đổi của các biến số kinh tế lớn như thu nhập, tỷ trọng thu nhập chi cho tiêu dùng, cơ cấu chi tiêu, tiết kiệm hay vay mượn đều có tác động rất lớn đến thị trường và cũng góp phần làm thay đổi phần nào môi trường vĩ mô của marketing.

Các công ty có sản phẩm có giá trị cao hoặc lợi nhuận cao phải nghiên cứu kỹ các xu hướng thay đổi của môi trường kinh tế để chủ động điều chỉnh thích ứng. Khi khủng hoảng kinh tế xảy ra, các nhà quản lý phân tích môi trường marketing vĩ mô phải thực hiện các bước cần thiết để thay thế sản phẩm, giảm chi phí và vượt qua các trở ngại.

Thiên nhiên

Môi trường tự nhiên bao gồm môi trường sinh thái, thời tiết, khí hậu, tài nguyên và năng lượng. Các nhà quản lý phân tích môi trường vĩ mô trong tiếp thị phải tính đến các cơ hội và mối đe dọa liên quan đến các xu hướng chính trong quá trình phát triển của môi trường tự nhiên: sự khan hiếm nguyên liệu thô, mức độ ô nhiễm. Gia tăng ô nhiễm, tăng chi phí năng lượng, sự can thiệp mạnh mẽ của chính phủ vào tài nguyên thiên nhiên. sự quản lý.

Về môi trường vĩ mô của marketing, những vấn đề trên đặt ra thách thức cho các nhà quản lý trong việc phân tích môi trường vĩ mô, đòi hỏi phải suy nghĩ và tìm ra những hướng đi phù hợp cho hoạt động marketing.

Công nghệ

Môi trường công nghệ tác động đến việc quản lý và phân tích môi trường vĩ mô trong tiếp thị theo những cách rất đa dạng. Tùy thuộc vào khả năng của công ty, những tác động này có thể mang lại cơ hội hoặc đặt ra mối đe dọa cho công ty. Sự đổi mới, thay thế sản phẩm, vòng đời sản phẩm, chi phí sản xuất… của công ty.

Các cá nhân làm việc trong lĩnh vực môi trường vĩ mô trong tiếp thị phải hiểu rõ về những thay đổi trong môi trường công nghệ và hợp tác chặt chẽ với các chuyên gia về phân tích và phát triển môi trường vĩ mô để khuyến khích nhiều nghiên cứu chất lượng theo định hướng thị trường hơn, đồng thời thực hiện đề phòng mọi đổi mới. gây tổn hại đến quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.

Chính sách pháp luật

Các quyết định tiếp thị bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi những thay đổi trong môi trường chính trị và pháp lý. Môi trường này được tạo ra bởi hệ thống pháp luật và các tổ chức chính phủ, tác động và hạn chế hành vi của các tổ chức, cá nhân trong xã hội.

Khi phân tích môi trường chính trị, nhà quản trị phân tích từng thị trường vĩ mô tiếp thị cần chú ý đến tác động ngày càng lớn của hệ thống pháp luật tới doanh nghiệp. Việc phát triển các nhóm bảo vệ lợi ích cộng đồng vì ổn định chính trị được xác định là một trong những điều kiện tiên quyết quan trọng cho hoạt động kinh doanh.

Văn hóa xã hội

Con người lớn lên trong một xã hội cụ thể và chính xã hội này nuôi dưỡng những quan điểm cơ bản của họ tạo nên những giá trị và chuẩn mực đạo đức. Việc áp dụng các quyết định phân tích môi trường vĩ mô trong tiếp thị có thể bị ảnh hưởng bởi các đặc điểm sau của đời sống văn hóa: lòng trung thành mạnh mẽ với các giá trị văn hóa truyền thống cơ bản, các tiểu văn hóa, văn hóa như một phần của văn hóa thống nhất, thay đổi các giá trị văn hóa thứ cấp.

Giá trị văn hóa cốt lõi hay yếu tố môi trường vĩ mô trong tiếp thị của xã hội được thể hiện thông qua thái độ của con người đối với bản thân, đối với người khác và đối với các thể chế tồn tại trong xã hội, đối với toàn thể xã hội, với thiên nhiên và các giá trị.

Môi trường vĩ mô là gì? - Các yếu tố ảnh hưởng đến môi trường vĩ mô, vi mô trong marketing

Môi trường vĩ mô trong marketing

Môi trường vĩ mô trong hoạt động tiếp thị của một công ty là tập hợp các chủ thể và lực lượng hoạt động bên ngoài công ty và ảnh hưởng đến khả năng lãnh đạo, thiết lập và duy trì các mối quan hệ của bộ phận tiếp thị. Hệ thống hợp tác tốt với khách hàng mục tiêu. Môi trường vĩ mô của tiếp thị là các lực lượng ở cấp độ xã hội rộng hơn có ảnh hưởng đến môi trường vi mô, chẳng hạn như các yếu tố nhân khẩu học, kinh tế, tự nhiên, kỹ thuật, chính trị và văn hóa. Do tính chất luôn thay đổi, được kiểm soát và hoàn toàn không chắc chắn, môi trường vĩ mô của tiếp thị ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống kinh doanh.

Những thay đổi diễn ra trong môi trường này không thể được mô tả là chậm và có thể dự đoán được. Điều này có thể gây ra những bất ngờ lớn và hậu quả nghiêm trọng. Vì vậy, công ty nên chú ý đến mọi diễn biến trong môi trường vĩ mô sử dụng nghiên cứu tiếp thị cho mục đích này và khả năng thu thập thông tin tiếp thị bên ngoài hàng ngày mà công ty hiện có.

Môi trường vĩ mô là gì? - Các yếu tố ảnh hưởng đến môi trường vĩ mô, vi mô trong marketing

Môi trường vi mô ảnh hưởng tới doanh nghiệp

Môi trường vi mô ảnh hưởng đến doanh nghiệp bao gồm sáu yếu tố chính, ảnh hưởng rất lớn đến quá trình sản xuất, kinh doanh và phát triển của doanh nghiệp, đồng thời cũng có tác động đến môi trường vĩ mô trong hoạt động marketing của doanh nghiệp. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu thêm về 6 yếu tố này của môi trường vi mô nhé!.

Bản thân công ty

Đây là những công ty khởi xướng các hoạt động tiếp thị và cũng tác động đến các hoạt động này để phân tích mạnh mẽ các yếu tố vi mô của môi trường này.

Bản thân doanh nghiệp là tập hợp các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả của các chiến dịch và hoạt động tiếp thị. Các yếu tố kinh doanh có mối liên hệ chặt chẽ với hoạt động marketing nên tác động trực tiếp đến chúng, ảnh hưởng đến phương hướng, chiến lược phân tích môi trường vi mô marketing, mục tiêu hoặc quy mô của các chiến dịch.

Doanh nghiệp là một phần của môi trường kinh doanh vi mô. Ví dụ: ngân sách của một công ty ảnh hưởng đến cách thức tiếp thị. Các doanh nghiệp nhỏ thường lựa chọn tiếp thị trực tuyến vì hình thức tiếp thị này giúp giảm chi phí thực hiện. Đồng thời, năng lực của nhân viên cũng ảnh hưởng đến tiến trình và hiệu quả của chiến dịch quảng cáo.

Nhà cung cấp

Khi tổ chức một dây chuyền sản xuất lớn, hợp tác với các nhà cung cấp là sự lựa chọn tốt nhất của hầu hết các công ty. Do đó, nhà cung cấp cũng là yếu tố tạo nên môi trường vi mô của công ty.

Các nhà cung cấp ảnh hưởng đến chất lượng nguyên liệu thô được sử dụng để sản xuất sản phẩm. Đồng thời, việc cung cấp các linh kiện, vật tư này đúng thời hạn hoặc muộn hơn so với thỏa thuận giữa hai bên cũng ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất của toàn dây chuyền. Một sản phẩm sản xuất đơn giản hoặc có chi phí nguyên vật liệu thấp sẽ có giá thành phải chăng và ngược lại. Đây là cơ sở tác động trực tiếp đến các yếu tố môi trường vi mô tác động đến doanh nghiệp.

Trung gian tiếp thị

Trung gian tiếp thị là đơn vị giúp doanh nghiệp cung cấp sản phẩm/dịch vụ của mình tới người tiêu dùng. Các trung gian tiếp thị là một trong những nhân tố sáng tạo Môi trường vi mô tiếp thị ảnh hưởng đến doanh nghiệp. Nhóm này được chia thành 4 loại:

 • Phân phối và vận chuyển: Các đơn vị này giúp doanh nghiệp tìm kiếm khách hàng, đại lý, vận chuyển hàng hóa và phân phối sản phẩm, dịch vụ tới khách hàng.
 • Các trung gian tài chính: Các đơn vị hỗ trợ tài chính như ngân hàng, tổ chức tín dụng, tổ chức tín dụng, công ty bảo hiểm, v.v.
 • Trung gian sản xuất: Khác với nhà cung cấp, trung gian sản xuất là đơn vị đóng góp nguồn lực vào quá trình sản xuất sản phẩm, dịch vụ như cung cấp thiết bị máy móc, nhân lực…
 • – Trung gian dịch vụ marketing: Đơn vị cung cấp dịch vụ, giải pháp marketing với các giai đoạn như nghiên cứu thị trường, khách hàng, truyền thông, quảng cáo…

Các trung gian tiếp thị được gọi là các yếu tố cấu thành nên môi trường vi mô của hoạt động tiếp thị của doanh nghiệp vì yếu tố này ảnh hưởng đến hiệu quả của hoạt động. Ví dụ, các trung gian tài chính giúp các công ty có ngân sách lớn hơn cho các hoạt động tiếp thị và sản xuất sản phẩm.

Khách hàng

Nó là một trong những yếu tố trung tâm của môi trường vi mô tiếp thị có ảnh hưởng đến doanh nghiệp, đó là khách hàng. Yếu tố này không chỉ tạo ra môi trường vi mô mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.

Mọi hoạt động marketing của doanh nghiệp đều có mục tiêu chính là thỏa mãn nhu cầu, mong muốn của khách hàng, lấy khách hàng làm trung tâm. Đây chính là chìa khóa cho mọi chiến dịch tiếp thị mà các công ty thực hiện trong chiến lược tiếp thị các yếu tố môi trường vĩ mô trong tiếp thị tới khách hàng.

Đối thủ

Mọi doanh nghiệp đều có đối thủ cạnh tranh. Đối thủ cạnh tranh là một phần của môi trường vi mô có ảnh hưởng đến doanh nghiệp, cả tích cực lẫn tiêu cực.

Các đối thủ cạnh tranh có thể cung cấp cùng loại sản phẩm và dịch vụ, nhắm đến cùng một khách hàng, v.v. Những yếu tố này tạo ra môi trường cạnh tranh cho doanh nghiệp, tạo động lực để doanh nghiệp phát triển sản phẩm, dịch vụ. Đó là một ảnh hưởng tích cực.

Ngược lại, quá trình cạnh tranh giành thị phần có thể khiến doanh nghiệp đánh mất khách hàng và cơ hội vào tay đối thủ. Các công ty kém cạnh tranh thường bị bỏ lại phía sau và đôi khi thậm chí không có cơ hội kinh doanh. Đây là tác động tiêu cực của yếu tố “cạnh tranh” của kinh tế thị trường tới doanh nghiệp.

Cộng đồng

Cộng đồng trong môi trường vi mô có ảnh hưởng đến doanh nghiệp được định nghĩa là những cá nhân, tổ chức bên ngoài doanh nghiệp nhưng có ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Cộng đồng là những yếu tố môi trường vi mô có thể tác động trực tiếp hoặc gián tiếp, tiêu cực hoặc tích cực đến doanh nghiệp. Yếu tố này có thể chia thành 5 loại chính, bao gồm:

 • Tài chính: Các tổ chức tín dụng, ngân hàng, tín dụng,..
 • Truyền thông: Báo chí và các cơ quan truyền thông có ảnh hưởng tới hoạt động marketing
 • Chính phủ: là cơ quan ban hành các quy định, tiêu chuẩn cho hoạt động kinh doanh.
 • Địa phương: Bao gồm những người sống và hoạt động tại địa phương của doanh nghiệp.
 • Công chúng nói chung: Những người quan tâm và theo dõi tin tức về công ty cũng như các sản phẩm/dịch vụ của công ty
Môi trường vĩ mô là gì? - Các yếu tố ảnh hưởng đến môi trường vĩ mô, vi mô trong marketing

Các yếu tố của môi trường vi mô

Theo Michael Porter, các yếu tố môi trường vi mô cơ bản bao gồm 5 yếu tố cơ bản hình thành nên môi trường vi mô, ảnh hưởng trực tiếp đến việc đạt được các mục tiêu kinh doanh, bao gồm:

Khách hàng

Là các tổ chức, cá nhân mua, tiêu dùng hoặc tham gia vào quá trình tiêu thụ sản phẩm của công ty. Khách hàng của công ty được chia thành các nhóm

 • Người tiêu dùng
 • Trung gian phân phối
 • Các tổ chức mua sản phẩm từ các công ty để duy trì hoạt động hoặc đạt được các mục tiêu cụ thể.

Mỗi nhóm khách hàng có những đặc điểm riêng và từ đó hình thành những nhu cầu, yếu tố môi trường vi mô khác nhau đối với sản phẩm, dịch vụ của công ty, do đó công ty cũng phải có những phương pháp và cách quản trị khác nhau để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của từng nhóm.

Nhà cung cấp

Các nhà cung cấp hình thành các thị trường cung cấp đầu vào cho doanh nghiệp như cung cấp máy móc, thiết bị, nguyên liệu thô, cung cấp vốn, dịch vụ tài chính và cung cấp lao động cho các yếu tố vi mô – môi trường khác mà các công ty mong muốn.

Đối thủ cạnh tranh hiện tại

Các đối thủ cạnh tranh hiện tại của một công ty bao gồm tất cả các công ty hoạt động trong cùng ngành và lĩnh vực thị trường với công ty đó, đảm bảo môi trường vi mô ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của đối thủ cạnh tranh.

Đối thủ tiềm năng

Đối thủ tiềm năng là những công ty hiện không cạnh tranh trong ngành, không có môi trường vi mô tiếp thị rõ ràng nhưng có đủ các yếu tố môi trường vi mô để cạnh tranh với các công ty có khả năng “gia nhập ngành”.

Sản phẩm thay thế

Sản phẩm thay thế là những sản phẩm khác có thể đáp ứng cùng nhu cầu của người tiêu dùng. Các sản phẩm thay thế là mối đe dọa rất lớn đối với các doanh nghiệp trong ngành khi chúng liên quan trực tiếp đến các yếu tố môi trường vi mô của doanh nghiệp.

Môi trường vĩ mô là gì? - Các yếu tố ảnh hưởng đến môi trường vĩ mô, vi mô trong marketing

Bài viết trên đề cập đến chủ đề môi trường vĩ mô trong marketing, trong đó có phân tích môi trường vĩ mô, môi trường vĩ mô là gì, môi trường vi mô ảnh hưởng như thế nào đến doanh nghiệp và các yếu tố môi trường vi mô. Dù sao đi nữa, chúng tôi đã cung cấp một số nội dung khá đầy đủ về chủ đề này. Tôi hy vọng bài viết này giúp bạn và doanh nghiệp hiểu rõ hơn về môi trường vi mô và vĩ mô của marketing.

Bài viết liên quan