Nguyên Tắc Thận Trọng Là Gì? Ví Dụ Về Nguyên Tắc Thận Trọng Chi Tiết

Trong lĩnh vực kế toán tài chính, nguyên tắc thận trọng đóng vai trò rất quan trọng. Nó là một mảnh ghép giúp bạn kiểm tra và đưa ra những xét đoán cần thiết để lập ước tính kế toán trong điều kiện không chắc chắn. Vậy nguyên tắc thận trọng là gì? Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ làm rõ định nghĩa về nguyên tắc thận trọng và những ví dụ phổ biến về nguyên tắc thận trọng.

Nguyên tắc thận trọng là gì?

Nguyên tắc thận trọng trong tiếng Anh là nguyên tắc bảo thủ. Nguyên tắc thận trọng là một trong những nguyên tắc kế toán cơ bản có nội dung: “Thận trọng là sự xem xét, xem xét, xét đoán cần thiết để lập ước tính kế toán trong những điều kiện không chắc chắn.

Nguyên tắc thận trọng trong kế toán

Bạn có hiểu nguyên tắc thận trọng là gì không? Vì vậy, nguyên tắc thận trọng trong kế toán yêu cầu bạn chỉ ghi nhận mức tăng vốn chủ sở hữu khi có bằng chứng chắc chắn và việc giảm vốn chủ sở hữu chỉ được ghi nhận khi có bằng chứng về khả năng xảy ra.

Nguyên tắc thận trọng là gì? Ví dụ về nguyên tắc thận trọng

Công ty không nên trích lập dự phòng quá mức, không nên đánh giá quá cao giá trị tài sản và thu nhập, cũng như không nên đánh giá thấp giá trị các khoản nợ và chi phí. Việc ghi lại chi phí đòi hỏi phải có bằng chứng về khả năng xảy ra của chúng. Thu nhập và doanh thu chỉ được ghi nhận khi có bằng chứng chắc chắn về khả năng thu được lợi ích kinh tế.

Nội dung và ý nghĩa của việc thực hiện nguyên tắc thận trọng

Nội dung của nguyên tắc thận trọng

Nguyên tắc thận trọng có nội dung chính : kế toán chỉ được ghi tăng chi phí hoặc giảm tài sản khi có dấu hiệu cho thấy điều này đang xảy ra và chỉ được ghi thu nhập hoặc tăng vốn, tài sản khi có bằng chứng chắc chắn.

Ý nghĩa của nguyên tắc thận trọng

Nguyên tắc thận trọng có vai trò quan trọng trong kế toán, nó xuất phát từ yêu cầu về độ tin cậy của thông tin kế toán. Bởi vì một hệ thống thông tin kế toán rất thận trọng sẽ có độ tin cậy cao hơn một hệ thống thông tin kế toán không thận trọng.

Phân loại các nguyên tắc thận trọng

Nguyên tắc thận trọng trong kế toán được chia thành hai trường hợp: thận trọng có điều kiện và thận trọng vô điều kiện.

Nguyên tắc thận trọng có điều kiện

Nguyên tắc bảo thủ có điều kiện phát sinh khi thông tin kinh tế tiêu cực ảnh hưởng đến lợi nhuận được ghi nhận nhanh hơn thông tin kinh tế tích cực.

Nói cách khác, nguyên tắc thận trọng có điều kiện được đặc trưng bởi các thời điểm và điều kiện khác nhau khi ghi lại thông tin kinh tế tiêu cực và tích cực trong báo cáo tài chính của công ty.

Do đó, các quy định kế toán (do cơ quan có thẩm quyền ban hành) cho phép các công ty ghi giảm giá trị tài sản hoặc ghi nhận chi phí khi có bằng chứng cho thấy điều này có thể xảy ra, trong khi họ chỉ được phép ghi thu nhập hoặc tăng tài sản. dựa trên bằng chứng chắc chắn.

Nguyên tắc thận trọng vô điều kiện

Nguyên tắc bảo thủ vô điều kiện xảy ra khi một công ty ghi lại một cách có hệ thống các giá trị tài sản thấp hơn giá trị sổ sách ròng của họ.

Nguyên tắc thận trọng là gì? Ví dụ về nguyên tắc thận trọng

Không giống như nguyên tắc an toàn có điều kiện, nguyên tắc an toàn vô điều kiện không phụ thuộc vào thông tin sự kiện. Khi đó, công ty sẽ căn cứ tình hình thực tế để ghi nhận chi phí cho từng trường hợp cụ thể.

Ví dụ về nguyên tắc thận trọng

Ví dụ về nguyên tắc thận trọng vô điều kiện bao gồm phương pháp khấu hao nhanh, chi phí nghiên cứu và phát triển, các khoản dự phòng (chi phí sửa chữa, chi phí bảo hành), v.v.

Ví dụ 1

Khi chúng tôi đăng ký phần vốn góp của công ty: căn cứ vào số vốn cổ phần ghi trong giấy phép đăng ký công ty, chúng tôi có thể xác định số vốn mà các thành viên phải góp trong một khoảng thời gian nhất định.

Đối với SARL có 1 thành viên và SARL có từ 2 thành viên trở lên, thời hạn không quá 36 tháng kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoặc thay đổi thành viên. Vốn của công ty cổ phần phải được góp đủ trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký công ty.

Theo nguyên tắc thận trọng này và theo hướng dẫn của chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa, phần vốn góp của công ty phải hạch toán theo số vốn thực tế góp bằng tiền và tài sản; kế toán không được ghi nhận số vốn góp. theo vốn đăng ký trên giấy phép đăng ký kinh doanh với phần vốn chưa góp.

Ví dụ 2

Công ty A có vốn khoảng 5 tỷ đồng. Ngày 20/10, Công ty A bán được 50 máy tính xách tay trị giá 500 triệu đồng. Công ty A phải trích lập một khoản dự phòng bằng giá trị chiếc máy tính này (khoản dự trữ trị giá hàng triệu đồng) trong trường hợp khách hàng trả lại do trục trặc kỹ thuật.

Ví dụ 3

Công ty Thu nhập của Công ty sau đó sẽ được kiếm được một cách chắc chắn.

Như vậy, chúng tôi vừa làm rõ khái niệm nguyên tắc thận trọng là gì và những ví dụ phổ biến về nguyên tắc thận trọng trong kế toán. Hy vọng bài viết này sẽ là nguồn tài liệu thú vị cho bạn đọc. Nếu có thắc mắc, độc giả có thể để lại ở phần bình luận, chúng tôi sẽ giải đáp ở các bài viết sau.

Bài viết liên quan