Vòng Quay Vốn Lưu Động Là Gì? Công Thức Tính Và Ví Dụ Chi Tiết

Vòng quay vốn lưu động không còn xa lạ với các giám đốc. Bởi đối với họ, nó là một chỉ số vô cùng quan trọng. Nó cho biết các nguồn lực sẵn có của công ty để đảm bảo các hoạt động cơ bản diễn ra bình thường.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư thường khó hiểu vốn lưu động là gì?

Trong bài viết này, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu thêm về vòng quay vốn lưu động, cách tính và áp dụng chỉ số này để dự báo dòng tiền trong tương lai của một công ty.

Vòng quay vốn lưu động là gì? Công thức tính và ví dụ

Định nghĩa vòng quay vốn lưu động

Vòng quay vốn lưu động là thước đo kế toán phản ánh khả năng thanh toán các khoản nợ của công ty bằng cách sử dụng tài sản hiện tại (ví dụ: tiền mặt, doanh số bán hàng tồn kho).

Tính toán vòng quay vốn lưu động cung cấp một dấu hiệu rõ ràng về việc bạn đang cố gắng sử dụng vốn sẵn có để giúp doanh nghiệp của mình thành công như thế nào. Bạn càng kiếm được nhiều doanh thu trên mỗi đô la vốn lưu động được triển khai thì càng tốt. Do đó, vòng quay vốn lưu động cao hơn cho thấy ban lãnh đạo đang sử dụng tài sản ngắn hạn và nợ phải trả rất hiệu quả để hỗ trợ doanh số bán hàng.

Tỷ lệ thấp cho thấy doanh nghiệp của bạn có thể đang đầu tư vào quá nhiều khoản phải thu và hàng tồn kho để hỗ trợ doanh số bán hàng. Điều này có thể dẫn đến một số lượng lớn các khoản nợ khó đòi hoặc hàng tồn kho quá hạn.

Cách tốt nhất để sử dụng vòng quay vốn lưu động là theo dõi tỷ lệ này thay đổi như thế nào theo thời gian và so sánh nó với các công ty khác trong cùng ngành. Điều này cho thấy bạn so sánh với đối thủ cạnh tranh như thế nào và sẽ thúc đẩy bạn thiết kế cách sử dụng vốn lưu động hiệu quả hơn.

Ưu điểm và nhược điểm của tỷ lệ vốn lưu động cao

Ưu điểm :

  • Cho thấy doanh nghiệp của bạn đang hoạt động tốt.
  • Chỉ ra rằng nhu cầu tài trợ bổ sung là có hạn.
  • Có thể mang lại cho doanh nghiệp của bạn một lợi thế cạnh tranh so với đối thủ cạnh tranh.

Nhược điểm :

  • Tỷ lệ quá cao cho thấy doanh nghiệp của bạn không có đủ vốn để hỗ trợ tăng trưởng doanh số.
  • Công ty có thể mất khả năng thanh toán trong tương lai gần.

Công thức tính vòng quay vốn lưu động

Vòng quay vốn lưu động được tính bằng cách chia doanh thu thuần hàng năm của công ty cho vốn lưu động trung bình.

Vòng quay vốn lưu động là gì? Công thức tính và ví dụ

Trong đó:

  • Thu nhập ròng là doanh thu sau khi trừ các khoản khấu trừ như thuế xuất khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, chiết khấu bán hàng, chiết khấu thương mại hoặc thu nhập bán hàng bị trả lại.
  • Vốn lưu động bình quân được tính = (Vốn lưu động tháng 1 + tháng 2… tháng 12)/12

Vốn lưu động là gì và nó được tính như thế nào?

Vốn lưu động là thước đo tài chính thể hiện nguồn lực sẵn có để phục vụ hoạt động hàng ngày của một doanh nghiệp.

Ví dụ: tiền mua nguyên vật liệu mới, tiền trả lương cho nhân viên, tiền trả nợ ngân hàng quá hạn…

Công thức tính vốn lưu động:

 Vốn lưu động = Tài sản lưu động – Nợ ngắn hạn

Trong đó:

  • Tài sản lưu động : Đây là những tài sản do doanh nghiệp sở hữu và quản lý, có thời gian sử dụng, doanh thu và thu hồi vốn trong một kỳ hoặc một năm kinh doanh. Tài sản hiện tại của công ty có thể tồn tại dưới dạng tiền mặt, hiện vật (vật tư, hàng hóa), đầu tư ngắn hạn và các khoản phải thu.
  • Nợ ngắn hạn : Số tiền phải trả trong vòng một năm. Chúng bao gồm các khoản phải trả, các khoản phải trả và các khoản vay ngắn hạn.

Ví dụ minh họa vòng quay vốn lưu động

Giả sử công ty có doanh thu năm 2019 là 1,2 tỷ đồng thì doanh thu thuần sau khi trừ hết chi phí là 300 triệu đồng. Tài sản hiện tại của nó là 700 triệu và nợ ngắn hạn là 500 triệu.

Chúng tôi có :

 Vốn lưu động = 700 triệu – 500 triệu = 200 triệu đồng.
 Vòng quay vốn lưu động: 300 triệu/200 triệu = 1,5

Do đó, vòng quay vốn lưu động cao được coi là tốt vì nó cho thấy rằng công ty đang tạo ra doanh thu tốt so với số vốn đầu tư vào hoạt động, tức là công ty hoạt động rất hiệu quả.

Lời kết

Vòng quay vốn lưu động là rất quan trọng để các tổ chức kinh doanh so sánh hiệu quả hoạt động của họ với các đối thủ cạnh tranh. Điều này mang lại cho công ty cái nhìn sâu sắc đáng kể để xác định hiệu quả sử dụng vốn lưu động.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chủ đề vòng quay vốn lưu động? Nếu bài viết trên không giải thích được hết hãy đặt câu hỏi bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất!

Bài viết liên quan